2014, ഫെബ്രുവരി 21, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഭാഷ വിരിയുന്നു

ജലത്തില്‍നിന്ന്‌ അഥവാ 
ദാഹങ്ങളില്‍ നിന്നും
ഭാഷ വിരിയുന്നു . 

താമരപോലെയതു 
അടുങ്ങിയ ദളങ്ങളാവുന്നു..
പൂവിന്റെ സുഗന്ധമോ 
മഴവില്ലിന്റെ വര്ണമോ അല്ല .

വിശപ്പിന്റെ  തളര്‍ച്ചയും 
ഏകാന്തതയുടെ  വിളര്‍ച്ചയുമാണ്  ഭാഷ
ഭാഷ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും 
ഇവയിലാണ് ; ഇവയിലൂടെയാണ് .

കല്ലുകളില്‍ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ,
മഴ മായ്ക്കാതെ ,വെയിലില്‍ മങ്ങാതെ 
അവ ആദിമരൂപമായ്‌ 
നിലകൊള്ളുന്നു .

അവിടെ സ്ത്രീകള്‍ 
അമ്പുമാവനാഴിയും ചുമക്കുന്നു ..
വാക്കുകള്‍  നിശബ്ദമാകുമ്പോള്‍ 
കണ്ണുകളില്‍ നിന്ന്  കണ്ണുകളിലേക്കു 
ഭാഷ വിരിയുന്നു 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ