2014, ഫെബ്രുവരി 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പാകം

കത്തിയമരുന്ന ജീവിതചിതയിലാണ് ;
ചില ഹൃദയങ്ങളെങ്കിലും വെന്തു പാകമാവുന്നത്!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ