2014, ഫെബ്രുവരി 27, വ്യാഴാഴ്‌ച

എന്‍റെ കവിതകാഴ്ച്ചകളിലാകാം കവിതയെങ്കില്‍ 
ഉദയവും തീരവും കവിത 

ഉള്‍കാഴ്ചയില്‍ വിരിയുന്നു
കവിതയെങ്കില്‍
ഉരുകുമീ ഹൃദയവും കവിത

കേള്‍വിയില്‍ പടരുന്നു കവിതയെങ്കില്‍
വീശുന്ന കാറ്റിലും കവിത

നേട്ടങ്ങളെല്ലാം കവിതയെങ്കില്‍
ഈ ജന്മമല്ലയോ കവിത

നഷ്ടങ്ങളത്രേ കവിതയെങ്കില്‍
നീ മാത്രമാണെന്റെ കവിത
എന്നും നീ മാത്രമാണെന്റെ കവിത

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ