2014, ഫെബ്രുവരി 27, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഭ്രാന്തി

ഭ്രാന്തിയാണാകാശം 
ഭ്രാന്തിയാണുള്‍ക്കടല്‍
ഭ്രാന്തിയാണീകാറ്റും 
ഞാനും 

ആര്‍ത്തലച്ചഴലാര്‍ന്നു
പെയ്തു തോരുമ്പോഴും
ശാന്തമായുള്ളില്‍
ചുഴികള്‍ പേറുമ്പോഴും
ഒരു സീല്‍ക്കാരത്തിലെ ല്ലാം
തച്ചുടയ്ക്കുമ്പോഴും

ഭ്രാന്തിയാണാകാശം
ഭ്രാന്തിയാണുള്‍ക്കടല്‍
ഭ്രാന്തിയാണീകാറ്റും
ഞാനും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ