2014, ഫെബ്രുവരി 27, വ്യാഴാഴ്‌ച

ചോദ്യം

പൈന്‍മരങ്ങള്‍ ക്കിടയില്‍ 
പുകമഞ്ഞു തേങ്ങുന്നുണ്ട് 
തേടി വരുന്ന വെയിലിനെ 
കാണുമ്പോള്‍ ........
ഭൂമിയോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ..
നീ ഏതു പുസ്തക താളില്‍ 
കുറിക്കും ഞാനെന്ന നഷ്ടത്തെ .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ