2014, ഫെബ്രുവരി 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അടയാളപ്പെടാതെ .....!!

എല്ലാത്തിന്റെയുമവസാനം
നെടിയതോ കുറിയതോ...
ഒരു നിശ്വാസമുണ്ടാവും .!
ഒരു മൌനമാപിനിയിലും
അടയാളപ്പെടാതെ .....!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ