2014, ഫെബ്രുവരി 27, വ്യാഴാഴ്‌ച

നിസ്സഹായത


ഇപ്പോഴും കരുതുന്നു 
നേരത്തെ ആകാമായിരുന്നു 
ഒരു കുരുന്നു വിരുന്നു വരും മുമ്പേ 
അമ്മയുടെ കണ്ണീര്‍ തോരുംമുന്നേ

വീണ്ടും വീണ്ടും തോല്‍ക്കും മുമ്പേ
മുറിപ്പാടുകളില്‍ ചോര കിനിയും മുമ്പേ
മുമ്പേ നടപ്പവര്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു
നഷ്ടമായ് ചിതലരിക്കും മുമ്പേ

ചിത്തഭ്രമം വന്നു ചങ്ങലകള്‍
എന്നെ കൈയേല്‍ക്കും മുമ്പേ
നേരത്തേ ആകാമായിരുന്നു
നേരത്തെ ആകാമായിരുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ