2014, ഫെബ്രുവരി 1, ശനിയാഴ്‌ച

ഭാഷ വിരിയുന്നു


ജലത്തില്‍നിന്ന്‌ അഥവാ
ദാഹങ്ങളില്‍ നിന്നും
ഭാഷ വിരിയുന്നു .

താമരപോലെയതു
അടുങ്ങിയ ദളങ്ങളാവുന്നു..
പൂവിന്റെ സുഗന്ധമോ
മഴവില്ലിന്റെ വര്ണമോ അല്ല .

വിശപ്പിന്റെ  തളര്‍ച്ചയും
ഏകാന്തതയുടെ  വിളര്‍ച്ചയുമാണ്  ഭാഷ
ഭാഷ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും
ഇവയിലാണ് ; ഇവയിലൂടെയാണ് .

കല്ലുകളില്‍ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ,
മഴ മായ്ക്കാതെ ,വെയിലില്‍ മങ്ങാതെ
അവ ആദിമരൂപമായ്‌
നിലകൊള്ളുന്നു .

അവിടെ സ്ത്രീകള്‍
അമ്പുമാവനാഴിയും ചുമക്കുന്നു ..
വാക്കുകള്‍  നിശബ്ദമാകുമ്പോള്‍
കണ്ണുകളില്‍ നിന്ന്  കണ്ണുകളിലേക്കു
ഭാഷ വിരിയുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ