2014, മാർച്ച് 4, ചൊവ്വാഴ്ച

സാധ്യതകള്‍


ചിന്തയുടെ ,
വരള്‍ച്ച കാടു കയറുമ്പോള്‍ ;
രണ്ടു സാധ്യതകള്‍ അവശേഷിക്കുന്നു ..!!

മെല്ലിച്ച കരങ്ങള്‍ കൊണ്ട് 
പച്ചയുടെ സമൃദ്ധിയെ 
മെല്ലെ മെല്ലെ വരള്‍ച്ച വിഴുങ്ങുകയോ ....!!

കാടിന്‍റെയുള്ളിലെ
കാല്‍പനികത
കിനിഞ്ഞിറങ്ങി
തണുപ്പില്‍ മുങ്ങി
വരള്‍ച്ച മരിക്കുകയോ ...!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ