2014, മാർച്ച് 15, ശനിയാഴ്‌ച

കവിത


കണ്ണുകളിലൂടെയൊഴുകാന്‍
വിതുമ്പുമരുവിയെ
ഹൃത്തിലേക്കു
വഴി തിരിച്ചു
ചിന്തകള്‍ കൊണ്ട്
തെപ്പിക്കൊരുമ്പോള്‍
കൈക്കുടന്നയിലെപ്പോഴോ
വാക്കുകള്‍ പിറക്കുന്നു ...!!

ഞാനത് കുടത്തില്‍
ശേഖരിക്കുന്നു ...!!
കുടമുടഞ്ഞു വരികള്‍ പിറക്കുന്നു ..!!
വരികളിലൊരു മരം കിളിര്‍ക്കുന്നു ...
കവിത പൂക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ