2014, ഏപ്രിൽ 21, തിങ്കളാഴ്‌ച

അറിവ്


ക്രിസ്തുവിനെ തൊട്ടവരില്‍ 
കരുണയുണ്ടാവും ...!!
കൃഷ്ണനെയറിഞ്ഞവരില്‍ 
പ്രണയവും 

ബുദ്ധനെ കണ്ടവരില്‍
മൗനവും 
നബിയെ ഓര്‍മിക്കുന്നവരില്‍
മൃദുലതയുമുണ്ടാവും

ഇവരെയനുഗമിക്കുന്നവന്‍
ചെറിയ ശംഖിലെ 
കടല്‍സ്വരത്തെ ക്കുറിച്ച് 
 ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും 


അനുകരിക്കുന്നവര്‍ 
അറിവില്ലായ്മകളുടെ 
അപ്പക്കഷണങ്ങള്‍ 
കുട്ടനിറയെ ശേഖരിച്ചു 
വിശക്കുന്നവന്റെ
വിലാപങ്ങളിലേക്ക്
എറിഞ്ഞു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ....!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ