2015, ഫെബ്രുവരി 2, തിങ്കളാഴ്‌ച

ചോക്കുവര


സമകാലികരുടെ , 
വര്‍ത്തമാനങ്ങളില്‍   
ഭൂതകാലത്തിലാണ് ഞാന്‍ , 

സ്നേഹത്തിന്‍റെ 
വ്യവഹാരത്തില്‍ 
വഴിയാത്രക്കാരി

വ്യാഖ്യാനത്തിലെ 
വ്യാകരണത്തില്‍  
വികലാംഗ 

സംസാര  ഭാഷയില്‍
വാക്കുകളുടെ   
കാഞ്ഞിരക്കയ്പ്  

ഒരിക്കലാരംഭിച്ച്  
എന്നോ അവസാനിച്ചു പോയ 
ചോക്കുവര ..!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ