2015, ഫെബ്രുവരി 10, ചൊവ്വാഴ്ച

ഇസ മൊഴികള്‍

 1.  ഒരു പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനെക്കാൾ പ്രധാനമാണു ആ പ്രതിഭയുടെ ദിശ തിരിച്ചുവിടൽ;
വഴിമാറിപ്പോകുന്ന ഓരൊ ഒഴുക്കും കനത്ത നാശം സൃഷ്ടിക്കും
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


2,  'സമാധാനകാംക്ഷികള്‍  എപ്പോഴും  ഒരു  യുദ്ധത്തിനു  തയാറായിരിക്കണം'

3,ഭാഷ സംസ്കാരമാണ് ; സംസ്കരിക്കരുത് ,!!

4.അദൃശ്യമായ കൊലപാതകമാണു മറന്നുകളയൽ.!!!

5ചെടികളെ പോലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ പഠിക്കണം .....എന്നിട്ട് ആരുമറിയാതെ വീണ്ടും മുളയ്ക്കണം!!

6.സ്നേഹത്തിന്റെയവസാനയാഘോഷമത്രേ, മരണം!!

 7.ഈറനാണെന്നും പൂക്കാലങ്ങള്‍ ..!!!

8.ആത്മവിശ്വാസത്തോളം നിലനില്‍ക്കുന്ന മൂലധനമില്ല ..!!
......................................................................................................
ഒരു പാട് സ്നേഹിച്ചവര്‍ ഒപ്പം ജീവിക്കാറില്ല 
ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നവര്‍ ഒരുപാടു സ്നേഹിക്കാറില്ല 
ഒരുപാടു സ്നേഹിച്ചു ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നവര്‍ ഒരുപാടു നാള്‍ ജീവിക്കാറില്ല!!
..........................................................................................................................................
ആകാശം ഇരുള്‍ മൂടുമ്പോഴാണ് താരകള്‍ തെളിയുക ;
പ്രതിസന്ധികളിലാണ് നാം ആരെന്നറിയുക


സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഭയവും സംഭവങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയും മതങ്ങളെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിലനിർത്തുന്നു.!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ