2015, ഫെബ്രുവരി 7, ശനിയാഴ്‌ച

കണ്ടെടുക്കല്‍


 ചുരുള്‍മുടികളുള്ള    

തവിട്ടു നിറമാര്‍ന്ന മിഴികളുള്ള

അതിരുകളജ്ഞാതമായ 

ശാന്തസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ
 രാജ്യഭാരമേറ്റ
കുമാരിയായിരുന്നു ഞാന്‍
കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില്‍

നൂറായിരം കൊല്ലം പിറകില്‍
 യുദ്ധം ജയിച്ചയെനിക്കൊപ്പം
 സമുദ്രം വിഴുങ്ങിപ്പോയയെന്റെ
സാമ്രാജ്യമേ നിന്നെ

സ്വരലേശമില്ലാതെ
നനഞ്ഞ മണ്ണിലുരുളുന്ന
രഥചക്രങ്ങളുടെ വേഗതയിലോ
ചിന്തകളുടെ  ചെപ്പുകുടങ്ങളിലോ
കണ്ടെടുക്കാറുണ്ട് ഞാന്‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ