2015, ഫെബ്രുവരി 2, തിങ്കളാഴ്‌ച

സമവാക്യം


വിഷുക്കൈനീട്ടമാണോര്‍മിപ്പിക്കുന്നത്
അധികാരവും നിലനില്പും
സൂചിപ്പിക്കുന്ന 
നാണയത്തിനിരു വശങ്ങളെ
യാത്രകള്‍
തുറന്നു കിടക്കുന്ന
ജീവിതത്തിന്റെ
എതിര്‍ ദിശകളെ കാട്ടിത്തരുന്നു
അക്ഷരങ്ങള്‍
ഉയരവുമാഴവും
ഉള്ളിലാണെന്ന് വിളക്കിച്ചേര്‍ക്കുന്നു
പരിചയപ്പെടലുകള്‍
അത്യഹ്ലാദവും അകല്‍ച്ചയും
ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നു
നാണയത്തെ നിരീക്ഷിച്ച്.
ജീവിതത്തെ നേര്‍രേഖയിലൂടെ വരച്ച്
അക്ഷരങ്ങളെ വായിച്ചു
ഇരുവശങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോള്‍
സ്വയമൊരു സൂത്രവാക്യമാകണം
സന്തുലനത്തിന്റെ സമവാക്യം ....!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ