2015, ഒക്‌ടോബർ 25, ഞായറാഴ്‌ച

മരിച്ചവരുടെ സുവിശേഷം


മരിച്ചവരുടെ  സുവിശേഷം
വായിക്കാന്‍  
ജീവനുള്ളവര്‍ക്കാവില്ല 

അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കു  പകരം
മണല്‍ത്തരികളും ഉറുമ്പുകളും

ഈച്ചകള്‍  ഉറക്കെ  സംസാരിക്കും
നിങ്ങള്‍  കേട്ടാലുമില്ലെങ്കിലും

കരിഞ്ഞ മണം  കെടുത്താന്‍
ചന്ദനത്തിരികള്‍ 
ഊര്‍ദ്ധശ്വാസം വലിക്കും

അവര്‍ക്ക്  നേരെ  നോക്കരുത് 
അവരെ  തൊടരുത്
നിങ്ങളുടെ  സുവിശേഷം    പറഞ്ഞു 
വീണ്ടുമവരെ  പൊള്ളിക്കരുത്

മരിച്ചവരുടെ  സുവിശേഷം 
വായിക്കുമ്പോള്‍
അവര്‍ക്കടുത്തിരിക്കുന്നവരെപ്പോലെ
ജീവനുണ്ടായിരിക്കുകയേ  അരുത്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ