2015, ഒക്‌ടോബർ 24, ശനിയാഴ്‌ച

പുകഞ്ഞു പാറുന്നു


വെന്ത മുലകള്‍ 
ചുരന്നമ്മ നോക്കുമ്പോള്‍ 
കാക്കയെപ്പോലെ
കറുത്തു   കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ 
ചൂടു  താങ്ങാതെ
തണുത്തു പോവുന്നു  

വാക്കറ്റുപോകുന്നയച്ഛന്‍റെ 
നോക്കിലെ തീയില്‍  
നിന്നൊരു  പൊരി  
പാറി  പറന്നു പോകുന്നു 

നിലാവിന്‍റെ  നിദ്രയില്‍  
ഭൂവിന്‍റെ  മുക്കണ്ണില്‍ 
വിത്തു കത്തുന്ന  
ഗന്ധം  പരന്നെന്റെ
സ്വഛഭാരത കൊടിക്കൂറ 
പുകഞ്ഞു  പാറുന്നു 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ