2015, ഒക്‌ടോബർ 23, വെള്ളിയാഴ്‌ച

രാസരൂപം

ആയിരം  വാക്കിന്റെ  നൃത്തമല്ല ;
കത്തുന്ന  നാവിലെ രാസരൂപം 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ