2014, ഓഗസ്റ്റ് 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

കവിതേ

കവിതേ നീയിത്രകാലം
ഏതു കാണാക്കോണിലിരുന്നുവെന്ന്?

എഴുതപ്പെടും മുന്പ്
നീയേത്  രൂപം പുതച്ചുവെന്ന് ?

ഞാന്‍  തീയൂതിയ
ശ്വാസത്തില്‍  വസിച്ചുവെന്നോ
വിളമ്പിയ  കറികളിലുപ്പായിരുന്നുവോ

അരിവാളില്‍ മൂര്‍ച്ചയായ്
അക്ഷരങ്ങളിലെന്ന പോല്‍
 കൈവെള്ളയോടൊന്നിച്ചിരുന്നുവെന്നോ ?


നീറുമീ  ചിന്ത പോല്‍
അരകല്ലിലരഞ്ഞുവോ ?
തിരികല്ലില്‍ പൊടിഞ്ഞുവോ ?.

മണ്ണിന്റെ മാറില്‍
ഞാന്‍  നട്ട നാട്ടുമാവില്‍
വിരിഞ്ഞുവോ?

 കവിതേ നീയിത്രകാലം
ഏതു കാണാക്കോണിലിരുന്നുവെന്ന്?
കണ്ണുപൊത്തിക്കളിച്ചുവെന്ന്?

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: