2014, ഓഗസ്റ്റ് 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

കവിതകള്‍


കല്ലു കവിത നോല്‍ക്കുന്നു 
കാലമോര്‍ത്തെടുക്കുന്നു .!

കാടു കവിത മൂളുന്നു 
കാറ്റതേറ്റു ചൊല്ലുന്നു 

കടലു കവിതയാര്‍ക്കുന്നു
മേഘമൗനമേറുന്നു

നീ കവിതയാകുന്നു
ഞാന്‍ പകര്‍ത്തി വയ്ക്കുന്നു

മഴ കാവ്യമെഴുതുന്നു
നാം പെയ്തു പോകുന്നു

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: