2014, ഓഗസ്റ്റ് 27, ബുധനാഴ്‌ച

വാടിവീഴാതെ


ദൂരക്കാഴ്ചകളെ 
മറയ്ക്കുന്ന 
മൂടല്‍മഞ്ഞിലൂടെ ഞാന്‍ 
നിശബ്ദം നടന്നു പോയിക്കഴിയുമ്പോള്‍ 

താഴ്വാരങ്ങളെ 
മഞ്ഞപ്പൂക്കള്‍ മൂടും 
എന്‍റെ കവിതകള്‍  
നിങ്ങളെ  പൊതിയും 

 കടലുമാകാശവും 
ഒത്തുചേരുമ്പോള്‍ 
ഇടയിലെത്തി നോക്കുന്ന  
പച്ചപ്പുപോലെ 

മഞ്ഞു മനസിനോട് 
പറഞ്ഞമൃദുല
മര്‍മരങ്ങളത്രയും
വാടിവീഴാതെ നില്‍ക്കും 
മരണമില്ലാതെ പൂക്കും 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: