2014, ജൂൺ 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

കളവ്


അബ്ദിയനിശ്ചിതത്വത്തിന്‍റെ 
കയങ്ങള്‍ പേറി
കണ്‍മുന്നിലൊഴുകവേ സഖീ ..!!
കര തിരഞ്ഞകലുന്ന
തിരയെയാഴി   പോല്‍ 
മമ  പ്രണയത്തെ 
മടക്കി വിളിക്കുന്നു ഞാനിതാ 
 മണലിലുറഞ്ഞ തോണി 
പോല്‍  മമ ചിത്തും  നിശ്ചലം ..!!

കളവു ചൊല്ലി ഞാന്‍ 
നീയോരേകാന്ത,കാന്തനാം
നക്ഷത്രമെന്ന് ,
എന്നിലെയലകളോ
നിന്നെത്തിരഞ്ഞു  
ബാഷ്പീകൃതമായ് ,
മേഘമായ് ,
പ്രണയ വര്‍ഷമായ് 

ഈ  സഞ്ചാരസാരാംശമൊക്കെയും 
ഒരുവേളയൊടുവില്‍
നിന്നില്‍ പുതഞ്ഞു 
നിശ്ചേതനമാകാമെങ്കിലും 
പ്രണയ വര്‍ഷ ഹര്‍ഷത്തില്‍ നനഞ്ഞ്‌ 
തുടരുന്നു ഞാനെന്‍  തുഴപ്പാടുകള്‍ .

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: