2014, ജൂൺ 7, ശനിയാഴ്‌ച

സാമ്യംനിന്‍റെ സംഭാഷണങ്ങളും
പുസ്തകങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് ;
ആരംഭത്തില്‍ ലഹരി നിറയ്ക്കും ,
കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ മൌനിയാക്കും 
അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ ,
അദൃശ്യമായൊരു ലോകത്തിന്‍റെ 
വാതില്‍ തുറന്ന്..
എന്നെയതിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും ..!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ