2014, ജൂൺ 16, തിങ്കളാഴ്‌ച

ജലനക്ഷത്രം


യാത്രകളിലെന്നും
ഒരാള്‍ക്കൊപ്പം 
രണ്ടുപേരുടെയദ്ര്യശ്യസാന്നിധ്യമുണ്ട്  ;
ഇന്നലെകളിലെ നീ
ഇന്നിന്റെ  ഞാന്‍
നാളെയുടെ അവള്‍ .


കഴിഞ്ഞതെല്ലാം 
മറന്നു തിരികെ 
വരുന്നത്  
നീയാവില്ല;
ഞാനായിരിക്കും .

പിന്നിലേക്കു തിരിഞ്ഞ്
 കടന്നുപോന്ന വഴികളെ നോക്കി 
അത്ഭുതം കൂറുന്ന ഞാന്‍  


നിങ്ങള്‍ക്കരികിലെത്തുക 
ഞാനായിരിക്കില്ല ;
അവളായിരിക്കും 
എനിക്ക് കൂടിയും 
അപരിചിത .

അവളെ  ജലനക്ഷത്രമെന്നു 
വിളിക്കാം .
ജലത്തില്‍  നക്ഷത്രമില്ല;
നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ ജലവുമില്ല 
അവളില്‍  ഞാനുമില്ല ;
എന്നിലവളുമില്ല 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ