2014, ജൂൺ 16, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഒരുപോലെ


മരണം മുത്തുമ്പോള്‍ മനുഷ്യര്‍ 
നനഞ്ഞ പുസ്തകമാകും .

പൊതിഞ്ഞു വച്ച് 
അവസാനമായി ചുംബിക്കാം ..
അപ്പോഴും 
അലകളടങ്ങാത്ത ആശയങ്ങളും 
ഒച്ച മുറിയാത്ത വാക്കുകളും 
തുറന്ന വാതിലിനപ്പുറം
ആര്‍ക്കും പിടി തരാതെ
അലഞ്ഞു നടപ്പുണ്ടാവും ...!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ