2014, ജൂൺ 12, വ്യാഴാഴ്‌ച

വിവര്‍ത്തനം

വിവര്‍ത്തനാതീതമാണാശയങ്ങള്‍ ..!!

വനാന്തരസീമകളില്‍
രാപ്പാര്‍ക്കുന്ന 
കിരീടാവകാശിയെപ്പോലെ 

പ്രത്യേക ഭാഷയുടെ   
അകമ്പടിയില്ലെങ്കിലും
ഭരണ രാജ്യത്തിന്റെ  
സേവകവൃന്ദമില്ലെങ്കിലും 
പ്രൌഡഗംഭീരം ..!!

നീയെഴുതുമ്പോഴും 
ഞാന്‍ വായിക്കുമ്പോഴും 
ഇടയിലാരോ 
വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്  .

അരളി പൂക്കുമ്പോഴും 
ഒലിവ്  കായ്ക്കുമ്പോഴും
 ഇടയിലാരോ 
പരാഗണം നടത്തുന്ന പോലെ... 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ