2015, നവംബർ 12, വ്യാഴാഴ്‌ച

അത്ഭുതജീവി


മേഘങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ 
യാത്ര  ചെയ്യുമ്പോള്‍   വൈമാനിക 

ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങള്‍
ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുമ്പോള്‍ ജ്യോതിഷ 

ബഹിരാകാശ യാത്രയില്‍ 
സാഹസിക 

പ്രണയിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍  
സൂക്ഷ്മബുദ്ധി  

സ്നേഹിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രം 
അന്ധയാവുകയും 
അപ്പോള്‍  മാത്രം പെണ്ണാവുകയും 
ചെയ്യുന്ന  അത്ഭുതജീവി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ