2015, നവംബർ 26, വ്യാഴാഴ്‌ച

ആകാശചുംബനം


എന്നെ ആഴത്തില്‍
ചുംബിച്ച ആകാശത്തോട്
ജീവിതത്തോളം ഞാന്‍ 
കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
മണ്ണിനെയും
പുഴുവിനെയുമതിജീവിച്ച്
കാലപ്പഴക്കം വന്നൊരു
ഹൃദയമായ് വേരുകള്‍ക്കിടയില്‍
വിലങ്ങനെ കിടക്കാതെ ..
ദൂരങ്ങളെയവഗണിച്ച്
ഭൂമിയെ നോക്കി
കൊതിക്കൊന്നൊരാത്മാവായ്
മേഘങ്ങളിലുടക്കാതെ ...
ഒരു സ്ഫോടനത്തിനു നാന്ദിയായ്
മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചത്തില്‍
എന്നുമെരിയുന്ന നക്ഷത്രമാകാതെ ...
ഒരു പ്രണയവേഗത്തില്‍
എന്നെ ആഴത്തില്‍
ചുംബിച്ച ആകാശമേ നിന്നോട്
ജീവിതത്തോളം ഞാന്‍
കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ