2015, ഡിസംബർ 4, വെള്ളിയാഴ്‌ച

നക്ഷത്രങ്ങളും പൂക്കളും


എനിക്കു നക്ഷത്രങ്ങളെയും 
പൂക്കളെയും  പരിചയമുണ്ട് .

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ  തിളക്കത്തെ
കാണുകയും 
പൂക്കളുടെ  സുഗന്ധത്തെ 
നുകരുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് 

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ  ആകൃതി
വരയ്ക്കുകയും 
പൂക്കളുടെ  നിറങ്ങളെ 
അണിയുകയുമാണ് പതിവ് 

നക്ഷത്രങ്ങളെ  നോക്കാന്‍ 
തല ഉയര്‍ത്തുകയും 
പൂക്കളെ  നുള്ളാന്‍ 
കൈ നീട്ടുകയുമാണ്  വേണ്ടത് 

നക്ഷത്രങ്ങളെ  ആഗ്രഹിക്കുമ്പോള്‍ 
എനിക്ക്  ചുറ്റും  രാത്രിയും 
പൂക്കളെ  പ്രണയിക്കുമ്പോള്‍ 
എനിക്കെന്നെ തന്നെ  കാണാവുന്ന  പകലുമാണുള്ളത്‌ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ