2015, ഡിസംബർ 17, വ്യാഴാഴ്‌ച

മനസുകൊണ്ടൂതുന്നവന്‍


അമ്പതിലും അരിച്ചെത്തുന്ന
കീറിയ ഉടുപ്പിന്‍റെ തണുപ്പ് 

നിറഞ്ഞ വയറിനു മുകളില്‍ 
ആശയങ്ങള് മാത്രം
 നിറഞ്ഞ ആമാശയം 

ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കിടയിലും 
ജീവിതം പിന്തുടരുന്ന 
വായനശാലയിലെ മൗനം

അടുത്തിരിക്കുന്നവന്‍റെ
പൊള്ളല്‍പ്പാടുകളില്‍
മനസുകൊണ്ടൂതുന്നവന് 

ഓര്‍മ്മകള്‍ മുറിവുകളും 
അനുഭവങ്ങള്‍ അറിവുകളും കൂടിയാണ് 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ