2015, സെപ്റ്റംബർ 9, ബുധനാഴ്‌ച

കെട്ടുപോകും മുന്‍പ്


കെട്ടുപോകും മുന്‍പൊരു 
വട്ടമെങ്കിലും 
പ്രണയിക്കപ്പെടുക  ജീവിതമേ 

പൂക്കള്‍ പൊതിഞ്ഞ  മണ്ണ്
തല തെല്ലുമുയര്‍ത്താതെ 
വാക പൂത്തെന്നു ചൊല്ലും പോലെ 

അസ്തമിക്കും മുന്‍പരുണന്‍
ചുവപ്പിച്ച  
ആകാശകവിള്‍ത്തടങ്ങള്‍ പോലെ 

മഴ നനയ്ക്കും മുന്‍പെത്തി
പുണരുന്ന 
തണുത്ത കാറ്റെന്ന പോലെ  

പ്രണയിക്കുമ്പോഴും 
പ്രണയിക്കുന്നുവെന്നു മറന്ന 
പ്രണയികളെപ്പോലെ  


കെട്ടുപോകും മുന്‍പൊരു 
വട്ടമെങ്കിലും 
പ്രണയിക്കപ്പെടുക  ജീവിതമേ

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: