2015, സെപ്റ്റംബർ 21, തിങ്കളാഴ്‌ച

മാവ്


പ്രണയിക്കുകയെന്നാല്‍ 
പൂക്കാത്ത മാവായിരിക്കുക 
എന്നുകൂടിയാണ് 

തെക്കോട്ടുള്ള കൊമ്പില്‍ 
അവനിലുള്ള എല്ലാ  ഭാരങ്ങളും 
തൂങ്ങിപ്പിടയുന്നത്  
അറിയേണ്ടിവരും .

കൊത്തിക്കീറാതെ
ഒരു ചിതയായി 
നിന്നു കത്തേണ്ടിവരും 

വേരുകളിലൂടെ
ഭൂമിയെ അറിയേണ്ടിവരും 

നനഞ്ഞ   മഴയെ  ഓര്‍ത്ത് 
അവനായി  വീണ്ടും പെയ്യേണ്ടി വരും 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ