2015, സെപ്റ്റംബർ 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഈയാംപാറ്റകളുടെ ഈശ്വരസംവാദം


സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ ഇടനാഴികളില്‍
ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വഴിയില്‍
അസ്ഥിയില്‍ പൂക്കുന്ന
പൂവുകളെ കാണാം
അവ
ഈയാംപാറ്റകളുടെ
ഈശ്വരസംവാദം കേള്‍ക്കുകയാണ്
തിരികള്‍ കെടുമ്പോള്‍
മടങ്ങുന്ന നാളങ്ങള്‍
പ്രകാശ പ്രേമികളായി ജനിക്കുമത്രേ
അദൃശ്യമായ ശക്തിയുടെ
ദൃശ്യമായ അടയാളങ്ങളായി
ഓരോ ജീവിതത്തിലും തുളകള്‍ വീഴ്ത്തി
വിഷാദരാഗങ്ങള്‍ മൂളുമത്രേ

സംവാദങ്ങളവസാനിച്ചു
തമ്മില്‍ പുണര്‍ന്നു
ചിറകുകളും തിരിയും കരിഞ്ഞു
മരണം മണക്കുമ്പോള്‍
പ്രണയിക്കുന്ന എന്റെയാത്മാവേ
കാലം നിന്നോടു പാടാന്‍ പറയുന്നു
നീയോ അസ്ഥിയില്‍ പൂത്ത
പൂവിന്നുള്ളില്‍ തേനായി ഉരുകിവീഴുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ