2015, സെപ്റ്റംബർ 26, ശനിയാഴ്‌ച

മരണപ്പെട്ടവര്‍ വില്‍പനയ്ക്ക്


ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട 
കണ്ണുകളുടെ നോട്ടങ്ങള്‍ 

മരണം സംഭവിച്ച 
മസ്തിഷ്കത്തിന്‍റെ  
ആശയങ്ങള്‍ 

ചിത  തിന്ന  
ചിന്തയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍

പറഞ്ഞുപോയ  
വാക്കുകളുടെ  വാലുകള്‍ 

കടന്ന വഴികളിലെ
മുള്ളുകള്‍, മുറിവുകള്‍ 

മരണപ്പെട്ടവരെ
വില്‍പനയ്ക്ക് വയ്ക്കാന്‍  
എളുപ്പമാണ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ