2016, മാർച്ച് 8, ചൊവ്വാഴ്ച

പാട്ടുകൾ

മണ്ണും മരവുമുള്ള ഒരു കവിതയില്‍
എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളുമുണ്ട്.
നിങ്ങളതു വായിക്കുമ്പോള്‍
എന്നെ  കണ്ടെന്നു വരില്ല;

പകരം ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്ത്രീ
മണ്ണും  മഷിയും പുരണ്ട്
നിങ്ങളോടു ചോദിക്കും;

എനിക്കൊരുപിടി മണ്ണുതരിക
അതിലെന്‍റെ കവിതകളുടെ വിത്തുകളുണ്ട്

എനിക്കൊരു തുള്ളി മഷി തരിക
അതിലെന്‍റെ താരാട്ടുകള്‍ വരികളായുണ്ട്

മണ്ണിന്റെ നിറവും
മഷിയുടെ മണവുമുള്ള
ആത്മാവുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെ
ഉണര്‍ത്തുന്നത്  അവളുടെ പാട്ടുകളാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ