2014, മേയ് 14, ബുധനാഴ്‌ച

നിസഹായതയുടെ ഗന്ധം

രണ്ടാത്മാക്കള്‍
വേര്‍പിരിയുന്ന
ഇടുങ്ങിയ
ദിക്കിലാണ്
ആദ്യവുമവസാനവുമായി
നിസഹായത പൂക്കുന്നത് ..!!
പൂത്തു കൊഴിയുമ്പോള്‍
കൃത്യമായും
ഒരടയാളം
ഏതൊരു ഫലത്തിന്റെയും
നടുവിലെന്നത് പോലെ
മായാതെയവശേഷിക്കും ...!!
അവിടെ നിന്നാണ്
ആണെന്നും പെണ്ണെന്നും
വര്‍ഗ്ഗീകരണമാരംഭിക്കുന്നത് ...!
അവനൊരു തവണയും
അവള്‍ പൂക്കുമ്പോഴോക്കെയും
ഈ നിസഹായത
മാതാവും ശിശുവുമായി 
സുഗന്ധം പൊഴിക്കുന്നത് ....
ഞാന്‍ നോക്കി നില്‍ക്കാറുണ്ട് ..!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ