2016, നവംബർ 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഒ/- ഒ -രോഗി

ഞാനൊരു രോഗിയെ
കാണാൻ പോയി
അവർ മുറ്റത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു

എന്നോടൽപം വെള്ളം
ചോദിച്ചു.
കിട്ടിയ  ജലം
ചെടിക്കൊഴിച്ചുകൊണ്ട്‌

മഞ്ഞുകാലം വാതിലിനു പുറത്തു നിൽക്കുന്നു,
നീയീ  വേനലിനെ അതിജീവിക്കട്ടെ എന്നാശംസിച്ചു;

പിന്നെ   ഞാനൊരിക്കലും
കൈനിറയെ
മടുപ്പുമായി
ആരെയും സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ