2016, നവംബർ 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഒഴിവ്‌/ ഒളിവ്‌ - കാലത്തെ ചിന്തകൾ .കുട്ടികൾ

കുട്ടികൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു

ഒഴിവുകാലമാണെന്നവർ പറഞ്ഞു.

ചെറിയ വട്ടം വരച്ച്‌ അതിനുള്ളിലേക്കും വെളിയിലേക്കും  അവർ ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

എനിക്കവരോട്‌ ആരാധന തോന്നി.

ഉള്ളിലേക്ക്‌ ചാടിയാൽ പുറത്താകുമെന്ന് ഭയന്ന്
ഞാനെത്രകാലമായി പുറത്തു തന്നെ നിൽക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ