2015, ജൂൺ 16, ചൊവ്വാഴ്ച

ഇരുവരുടെയുമമ്മ


നീയിലപൊഴിച്ച കാടാവുമ്പോള്‍
ഓര്‍മ്മയിലെഴുതുക 
ഈറന്‍ കാറ്റായല്ല ;
കാട്ടുതീയായി
നിന്നില്‍ പിറന്നു നിന്നിലൊടുങ്ങുമീയെന്നെ 

പ്രാണന്റെ പ്രണയക്ഷേത്ര 
പ്രതിഷ്ഠാവിഗ്രഹം 
ഇളക്കിയോഴുക്കി നിന്നെയും  

മണ്ണിനടിയിലൂടോഴുകി 
മാഞ്ഞയെന്നെയും
പിന്നെയും  പെറ്റിട്ട 

മഹാകാല പ്രളയപ്രവാഹമാണി-
രുവരുടെയുമമ്മ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ