2015, ജൂൺ 4, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഇരന്നു വാങ്ങുന്നു ഞാന്‍


പ്രണയപര്‍വ്വതഹൃദയഗഹ്വരങ്ങളില്‍
വേരുപടലങ്ങളുടല്‍
പിണഞ്ഞീറന്‍ ഇരുള്‍
പൂത്തു  നില്പൂ 

ഇരു കര്‍മ്മകാണ്ഡങ്ങളിണ 
തിരഞ്ഞീ ഹിമയമല ശാഖികള്‍
ചുമലില്‍ ചുമപ്പൂ ..!!

ലവണജലകണികയില്‍ 
ജീവന്‍ തിരയുന്ന 
നാഗരയാത്രയില്‍ 
മമ ജീവനതിജീവനം നേടുവാന്‍ 
ഈ പ്രണയമിരുകാലങ്ങളോടിരന്നു 
വാങ്ങുന്നു  ഞാന്‍ ..!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ