2014, സെപ്റ്റംബർ 26, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ശിക്ഷയും സ്വാതന്ത്ര്യവും

ജീവിതത്തിന്‍റെ
അനിവാര്യവും
പരിക്ഷീണവുമായ
കപ്പല്‍യാത്രയ്ക്കൊടുവില്‍
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വഞ്ചിയില്‍
സ്വയം  കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ്
തുഴ തിരയാന്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് .

ആദ്യമായി കൈയില്‍ തടയുന്ന
നിന്നോടുള്ള  പ്രണയത്തെ  തുഴയായി
ഉപയോഗിച്ചു  തുടങ്ങുമ്പോള്‍
അക്ഷരങ്ങളുടെയും  ആശയങ്ങളുടെയും
ദ്വീപുകള്‍ ദൃശ്യമാകുന്നു .

അവയില്‍ പച്ച തളിര്‍ക്കുകയും
മഴ പൂക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍
ഞാന്‍ കര മറക്കുന്ന
സഞ്ചാരിയാകുന്നു


എന്റെ പ്രണയം കുറ്റമാണെങ്കില്‍
ശിക്ഷ എന്നിലേക്ക്‌ നീന്തി വരട്ടെ
സത്യമാണെങ്കില്‍
ഞാന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക്
തുഴഞ്ഞു പോകട്ടെ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ