2017, മാർച്ച് 21, ചൊവ്വാഴ്ച

തോൽ വി

നമ്മൾ  ഒരായിരം തവണ മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാകുന്നു,
പ്രിയപ്പെട്ട ഓരൊ ആളിന്റെ മരണത്തിലും അയാളുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നാമും മരണപ്പെടുന്നുണ്ട്‌.

എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മെ കൊല്ലാനാവുന്നത്‌ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണു.
അവരുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രം.

ഒരായിരം തവണകൾ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്‌,
തോൽ വി ഒരിക്കലേ ഉണ്ടാവൂ
തോറ്റെന്നു നമ്മൾ കരുതുമ്പോൾ മാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ