2017, മാർച്ച് 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

പ്രത്യാശയുടെ ഗന്ധം

ജീവിതം നിന്നുപോകുമെന്നു തോന്നിച്ചിടത്തു വച്ച്‌
ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ കണ്ടുമുട്ടി.

കൈ നിറയെ
പ്രതാശയുടെ ഗന്ധവുമായി
അവയെന്നെ  നീർച്ചാലിനരികിലൂടെ നടത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ