2014, നവംബർ 9, ഞായറാഴ്‌ച

സൂര്യരശ്മി


പ്രഗല്‍ഭരായ പ്രതിഭകളുടെ 
ഭാവനാസമ്പന്നമായ 
അതികായിക ലോകത്തില്‍ 
ഒഴുകി  നടക്കുന്ന 
ഒരിലയാവുന്നതിനേക്കാള്‍ 

അതിലളിതമായ 
ഒരാത്മാവിന്റെ 
ഉപ്പുരസമുള്ള 
ഓര്‍മകളുടെ 
ഗഹനത നിറഞ്ഞ 
കുറിപ്പുകളിലേക്കു 
സൂര്യരശ്മിയായി 
അരിച്ചിറങ്ങാനാണ്
ഓരോ വായനയുമെന്നെ
നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നത്‌ ..!!! 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ